تریکوموناس واژینالیس

انگل تریکوموناس واژینالیس یکی از انگل های شایع در ایجاد عفونت غیر ویروسی واژن (واژینیت) در زنان و مردان می باشد که از راه جنسی وغیر جنسی از جمله سرویس های بهداشتی آلوده و حمام های عمومی، معاینات پزشکی غیر بهداشتی، استخر وغیره میتواند منتقل شود.

این انگل می تواند باعث التهاب واژن و عفونت مجاری ادراری زنان شود که درصدی از این افراد هیچ علامتی ندارند . در مردان نیز بیماری با ترشحات تناسلی و سوزش و خارش ناحیه تناسلی، مخصوصاً در  حین ادرار کردن تظاهر می‌یابد. این انگل می تواند زمینه ساز سایر عفونت ها و سرطان رحم و کمک کننده به انتقال ویروس ایدز باشد.

دکمه بازگشت به بالا