خدمات نمونه گیری در منزل

پر کردن فرم نمونه گیری در منزل

بیماران عزیز توجه داشته باشید که این صفحه، مخصوص پر کردن اطلاعات نمونه گیری در منزل می باشد

لطفا جهت دیگر امور، فرم مربوطه را تکمیل نفرمایید.

 

توجه: درصورتی که ظرف مدت سی دقیقه پس از پر کردن فرم از طرف آزمایشگاه با شما تماس حاصل نشد، لطفا با شماره تلفن ۰۹۰۵۹۲۰۰۳۲۲  تماس حاصل نمایید.