تبخال نوع دهانی و تناسلی

ویروس هرپس سیمپلکس شدیداً مسری بوده و باعث بروز اختلالات متعددی می شود که مشخصه آنها، تاول های کوچک و دردناک بر روی پوست و غشاهای مخاطی می باشد که اکثراً در اطراف لب و یا آلت تناسلی ایجاد می شود. ویروس هرپس سیمپلکس (تبخال) براثر تماس مستقیم با این تاول ها انتقال می یابد.

یک بار آلوده شدن به این ویروس باعث می گردد که این ویروس در عصب ها بصورت مخفی باقی بماند و در هنگام استرس و یا بیماری، دوباره فعال شده و بیمار را دچار تبخال سازد.

هرپس سیمپلکس نوع یک، معمولاً باعث عفونت لبها، دهان و صورت می شود و هرپس سیمپلکس نوع دو باعث عفونتهایی در آلت تناسلی می گردد.ویروس هرپس سیمپلکس نوع دو معمولاً از طریق فعالیت جنسی منتقل می شود و باعث بروز تاولهایی در منطقه تناسلی می گردد.

دکمه بازگشت به بالا