باکتری هموفیـلوس دو کـرئی

شانکروئید ( Chancroid ) یکی از بیماریهای جنسی است که عامل آن باکتری هموفیلوس دوکرئی می‌باشد .اولین تظاهر آن بصورت یک جوش کوچک التهابی است که بعد به  زخم تبدیل می‌شود. ضایعه نرم ، دردناک با حاشیه مضرس،نامشخص و برجسته است. نسبت ابتلای مرد به زن، ۱۰ به ۱ بوده و در ۲۵٪ موارد غدد لنفی چرکی شده که به خارج سر باز می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا