آزمایش خونآزمایشات هورمونی

۱۷OHP هیدروکسی پروژسترون

۱۷ آلفا هیدروکسی پروژسترون ۱۷αm OH_ progesterone این هورمون متابولیت ۱۷ پروژسترون مترشحه از کورتکس آدرنال و گونادها ست. اندازه گیری این هورمون در بررسی هیپرپلازی مادرزادی آدرنال CAH ارزش تشخیصی دارد. این نقص شایع مادرزادی که در اثر کمبود آنزیم C21-Hydroxy lase ایجاد می شود نیاز به درمان با استروئید ها را ایجاب می کند.کارایی درمان با اندازه گیری مستمر ۱۷ OHP خون انجام می شود.
شیوع این بیماری در نوزاد و در آلاسکا نوزاد است. تشخیص سریع آن در نوزاد مبتلا در علت یابی بحران افزایش یافته متابولیت آدرنال و بزرگی آلت تناسلی بکار می رود.
در مقابل عدم تشخیص بموقع منجر به پرموئی Virilization و سایر علائم ثانویه جنسی در کودک دختر و بروز زودرس این علائم در کودک پسر می شود.
تشخیص و درمان بموقع این عارضه باعث رشد و نمو طبیعی کودک خواهد بود. مکانیزم افزایش
۱۷ oHP در هیپرپلازی آدرنال بدینصورت است که
۱۱- OH-Prog ——-> CPs ——-> Cortisol
۱۷ پروژسترون پیش ساز هورمون ۱۱- دزوکسی کورتیزول CPs و آن نیز پیش ساز کورتیزون است. این تبدیلات در اثر فعالیت ۲۱ هیدروکسیلاز صورت می گیرد. در صورت کمبود یا نقص عملکرد ۲۱ هیدورکسیلاز تعداد ۱۷P بالا می رود لذا اندازه گیری آن یک اندیکاتور غیر مستقیم از کمبود ۲۱ هیدروکسیلاز است. چون کورتیزول نیز بمقدار کافی ساخته نمی شود فید بک ایجاد نشده و ACTH بالا می رود که آن هم باعث آسیب هیپرپلازی آدرنال می شود. افزایش غلظت ۱۷P یا ۱۷OHP خون نشانه هیپرپلازی آدرنال است.

اصول آزمایش

الایزای رقابتی :Ab ضد ۱۷OHP باند با بیوتین بصورت معرف وجود دارد. نمونه حاوی ۱۷OHP به همراه کونژوگه آنزیم دار و آنتی بادی ضد ۱۷OHP باند با بیوتین به چاهک اضافه می شود. بر اساس غلظت ۱۷OHP آزاد یا متصل به آنزیم کمپلکس ایمنی تشکیل می شود. پس از مدت معین مواد واکنش نداده با شستشو خارج و سوبسترای آنزیم اضافه می شود. در صورت حضور تعداد کافی آنزیم در محیط سوبستراتغییر رنگ داده به محصول تبدیل می شود. با افزودن معرف استاپ که یک محصول اسیدی است تغییر ناگهانی pH رخ داده و فعالیت آنزیم متوقف می شود. شدت رنگ ایجاد شده در فتومتر اندازه گیری می شود که با مقدار هورمون نمونه تناسب عکس خواهد داشت.

مطالعه این مطلب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم >>>
تالاسمی و انواع آن

شرایط نمونه

نوع نمونه:
نمونه سرم یا پلاسمای تهیه شده از لوله هپارینه از بیمار ناشتا بدون همولیز، لیپمی، کدورت یا زردی
حداقل مقدار نمونه :
۵۰ میکرولیتر
پایداری:
سرم در ۸-۲ درجه تا ۵ روز و در ۲۰- تا ۳۰ روز پایدار است.
نکته: در صورت نمونه گیری از نوزاد حداقل ۳ روز از تولد گذشته باشد. در عین حال نوزاد زودرس، یا بیمار بدون وجود CAH قطور ممکن است ۱۷ P بالا داشته باشد.

 مواد، لوازم و تجهیزات مورد نیاز

۱- کیت اندازه گیری ۱۷ هیدروکسی پروژسترون الایزا از Monobind
۲- سمپلر ۲۵، ۵۰، ۱۰۰و ۳۵۰ میکرو لیتری
۳- آب مقطر یا دیونیزه، حوله کاغذی، وسایل ایمنی
۴- بشر یا مزور ۱۰۰۰-۵۰۰ میلی لیتری
۵- بطری پلاستیکی نیم یا یک لیتری
۶- الایزا ریدر و پرینتر
۷- الایزا واشر اتوماتیک (اختیاری)
۸- تایمر

توجه – از تخفیف ویژه بهره مند شوید
در آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان، آزمایشات درصورت دریافت کارت عضویت با ده درصد تخفیف ارائه می گردد. مراجعین عزیز می توانند به هنگام اولین مراجعه خود به آزمایشگاه، از آزمایشگاه درخواست کارت عضویت نمایند که تخفیفات در مراجعات بعدی ایشان به صورت مادام العمر اعمال می گردد.

آزمایشگاه مشهد

روش انجام آزمایش

ابتدا کیت را از یخچال خارج کنید تاریخ انقضاء، صحت بسته بندی و سلامت معرفها را چک کنید. ۲۰-۱۵ دقیقه در دمای اتاق بگذارید.
۱- از معرف Enzyme Reagent مقدار ml 0.7 بردارید و به ویال – steroid conjugate buffer اضافه کنید . محلول کاری آنزیم آماده شده و در ۸-۲ درجه نگه دارید.
۲- کالیبراتورها، کنترل ها و نمونه های بیمار را مرتب کنید و به دمای اتاق برسانید. از کالیبراتور A و چاهک A1 شروع کنید.
۳- در هر چاهک ۲۵ میکرولیتر نمونه (یا کالیبراتور یا کنترل) وارد کنید
۴- به هر چاهک ۵۰ میکرو لیتر محلول کاری آنزیم (Working enzyme Reagent ) اضافه کنید. سپس ۳۰-۲۰ ثانیه پلیت را آرام بچرخانید.
۵- به هر چاهک ۵۰ میکرولیتر معرف ۱۷α OH Progesterone Biotin اضافه کنید.
۶- مجدداً ۳۰-۲۰ ثانیه پلیت را آرام بچرخانید. سپس پلیت را بپوشانید و در دمای اتاق بمدت ۶۰ دقیقه انکوبه کنید. در این فاصله معرف واش کاری را بسازید ویال مربوطه را با آب مقطر به حجم ۶۰۰۰ میلی لیتر در مزور یا بشر برسانید و به بطری پلاستیکی منتقل کنید.
۷- محتویات پلیت را تخلیه کنید و هر چاهک را با ۳۵۰ میکرو لیتر واشر کاری (رقیق شده) ۳ بار شستشو دهید. پس از شستشوی آخر پلیت را روی حوله کاغذی برگردانید و با چند ضربه ملایم خشک کنید. عدم وجود حباب در چاهک ها را چک کنید در صورت استفاده از واش اتوماتیک برنامه را مطابق بالا تعریف کنید.
۸- به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول سوبسترا Substrate اضافه کنید و پلیت را تکان ندهید.
۹- پلیت را بدون حرکت دادن ۲۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
۱۰- به هر چاهک ۵۰ میکرو لیتر محلول Stop اضافه کنید و ۲۰-۱۵ ثانیه ملایم حرکت دهید.
۱۱- دستگاه الایزا ریدر را روشن کرده فیلتر ۴۵۰ نانومتر را انتخاب کنید. با هوا صفر کنید و برنامه کالیبراتور یا استاندارد و Best Fit Curve را انتخاب کنید. غلظت استانداردهار ا تعریف کنید سپس پلیت را در دستگاه بگذارید و Start را بزنید.
۱۲- خوانش پلیت تا ۳۰ دقیقه پس از افزودن استاپ ممکن است.

مطالعه این مطلب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم >>>
آزمایش خون مادر در غربالگرى سه ماهه اول

 کنترل کیفیت

آزمایش غلظت های خوانش شده کالیبراتور ها و شکل منحنی را چک کنید. در صورت تغییر ناگهانی در جذب نوری کالیبراتور ها علت را بررسی کنید.
A جذب نوری کالیبراتور ng/mL ≥ ۱.۳

نحوه محاسبه نتایج کمّی

۱- نتایج نمونه ها بطور خودکار در الایزا ریدر محاسبه می شود. (جذب نوری در محور عمودی و غلظت در محور افقی منحنی قرار می گیرند.)
۲- غلظت محاسبه شده بر حسب ng/ml گزارش می شود.

محدوده اندازه گیریng/mL 20-0.03
محدوده مورد انتظار:
بر حسب واحد ng/mL
۰.۸-۰.۲ ۱۰-۱ سالگی
۳.۱-۰.۲ مرد بالغ
۰.۹-۰.۲ بعد از یائسگی ۴.۵۱-۱ فاز لونتال ۱.۵۱-۰.۴ فاز فولیکولر زن بالغ
بارداری
ng/ml هفته
۳.۳-۱.۳۲ ۶-۱
۲.۸-۱.۱ ۱۴-۷
۴.۶۲-۱.۶۵ ۲۴-۱۵
۱۰.۲-۱.۹۸ ۳۳-۲۵
۱۳.۲-۲.۶۴ ۴۰-۳۴

آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان، مفتخر به اخذ ایزو ۹۰۰۱  و ایزو ۱۵۱۸۹  انگلستان، تحت نظر دکتر حامد صادقیان، متخصص پاتولوژی سرجیکال و کلینیکال، بالغ بر هزار مورد از آزمایشات مختلف را در زمینه های پاتولوژی، سیتولوژی و میکروبیولوژی، تحت پوشش قرار می دهد.

آزمایشگاه دکتر صادقیان طرف قرارداد بیمه های پایه و اکثر بیمه های مکمل درمان می باشد.

آدرس: مشهد – بلوارامامت – نبش امامت ۳۴ – ساختمان پزشکان امامت

شماره تماس: ۰۵۱-۳۶۰۱۷۸۵۱ و ۰۵۱-۳۶۰۱۷۸۵۲

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + پانزده =

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا